Aktuality
CZ > Aktuality > 6th TASK FORCE CROS...

6th TASK FORCE CROSS...

Pozvánka (EN)
Program (EN)
Praktické informace (EN)
Logo AGEG
Logo Kreatives Sachsen 

Kultura ve venkovským hraničním prostoru - šance?!

Euroregion Elbe/Labe zve společně s Asociací evropských hraničních regionů (AGEG) a Saským zemským svazem kultury a kreativního průmyslu na 6. přeshraniční konferenci kultury  dne 25. až 27. dubna 2018 v Drážďanech a  Řehlovicích.

Umění a kultura mají moc vytvářet mosty mezi národními hranicemi a mají tudíž zvláštní význam pro všechny hraniční regiony. Přesto se v toto propojování nedaří . Jak bys se v takových místech mělo kultuře a umění dařit? Odkud by měly přicházet kulturní nabídky? Kdo by je měl využívat? Jak by mohli kreativní jedinci být přilákaní do regionu?

Na první pohled je zřejmé , že hraniční regiony mají špatné předpoklady pro aktivní kulturní život. Avšak hraniční regiony disponují také potenciálem: k dispozici je celá řada zajímavých budov, cenově dostupnější než v hlavních centrech, volný prostor, blízkost přírody a čistý vzduch... a především blízkost minimálně dvou kultur. Ale jak využít tuto šanci?

Toto je tématem 6. přeshraniční konference kultury, která se koná 25. až 27. dubna 2018 v Euroregionu Elbe/Labe  (v Drážďanech a  Řehlovicích). Cílem je výměna zkušeností a znalostí aktéru z hraničních regionů a vytvoření aktivního propojení.

Pozvánka zde.

Program

Večer 25. dubna začínáme setkání účastníků na kulturním fóru Eurocities, které se současně koná v Drážďanech.

Druhý den začíná jízdou autobusem do Řehlovic v české části Euroregionu. Kulturní centrum Řehlovice, které sídlí ve starém šarmantním statku je perfektním příkladem využití starých venkovských budov na kulturní účely. V první části zasedání se uskuteční paralelní workshopy s diskuzí o možnostech kultury v hraničním venkovským prostoru zaměřením na zdroje a potenciály. Následovat bude diskuze o praktických tématech jako jsou: financování, byrokracie, oslovení publika. Paralelně k obou zasedání proběhnou ještě dva workshopy ke konkrétnímu plánování projektu. V průběhu jednání budou mít účastníci velký prostor k diskuzi a výměně zkušeností. Večer mají účastníci možnost volby navštívit blízké historické město Litoměřice a nebo strávit večer v Drážďanech.

Na konec v pátek představíme a zároveň prodiskutujeme výsledky a závěry workshopu. Na závěr představí město Drážďany kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. Kandidaturu obsahuje také silné zapojení okolního regionu včetně Čech.

Podrobný program se všemi informace naleznete zde.

Praktické informace

Soubor praktických informací k příjezdu, ubytování a víkendovém možnostem v Drážďanech naleznete Zde.

Z technických důvodu probíhat workshopy probíhat v anglickém jazyce. Přesto se budeme snažit účastníky posadit vedle sebe tak, aby si eventuálně vzájemně mohli jazykově vypomoci. Prosíme sdělení:

-zda jste ochotni pomoci ostatním v průběhu workshopu a v jaké kombinaci řečí s angličtinou.

-zda chcete sedět vedle někoho, kdo by vám mohl pomoci a v jaké řeči.

Tyto informace můžete zadat při registraci.

Registrace

Registrace online na https://goo.gl/forms/NInLqPhbebgXBk9L2.

© 2008 WebActive s.r.o.