Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > 20. Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe

20. Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe

88 kulturních akcí během 20 dnů v Euroregionu Elbe/Labe!!!
Od 23. října do 11. listopadu 2018 jste srdečně zváni na 20. Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe na obou stranách hranice. Pro tento jubilejní ročník je připraveno během dvaceti dnů (bez prologu a epilogu) 63 kulturních akcí na německé a 25 na české straně. V letošním roce si dali pořadatelé za cíl uspořádat více akcí mimo města Drážďany a Ústí nad Labem.

Franz Kafka
Hlavním tématem letošního ročníku na české straně je německá literatura z českých zemí. Zaměřili jsme se především na jejího nejvýznamnějšího zástupce Franze Kafku. Právě jeho texty je inspirována řada připravovaných kulturních akcí různých žánrů, které tak nabízejí nejen hledání souvislostí v životě slavného spisovatele, ale i zamyšlení nad aktuálností jeho díla v dnešní době.

Rozmanitost, setkávání a diskuze
Osvědčeným způsobem se zabýváme všemi aspekty pojmu kultura, a to různorodým programem v kategoriích vážná hudba, jazz/folk, rock/pop/alternative, film, divadlo/loutkové divadlo, literatura, umění a společnost. V rámci kulturní nabídky je kladen důraz na setkávání a diskuze, sociokulturní projekty, úzkou spolupráci a propojení aktérů v oblasti kultury a vzdělávání. Festivalový program je určen široké veřejnosti. Mezi účinkující se řadí jak renomovaní umělci, tak i mladí, doposud méně známí umělci nastupující generace. Festival zahájí na české straně slavnostní koncert Ivy Bittové a Hany Kotkové v úterý 23. října 2018 v Ústí nad Labem.

Partnerský region Liberec 
Již několik let je součástí programu DČNK prezentace jednoho partnerského regionu z České republiky. Jejím cílem je zvýšení zájmu o sousední zemi – jak v oblasti kultury, tak i cestovního ruchu. V letošním roce se německému publiku představí Liberecký kraj.

Záštita festivalu
Záštitu nad festivalem převzali ministerský předseda Svobodného státu Sasko pan Michael Kretschmer, velvyslanec České republiky v Německu J. E. Tomáš Jan Podivínský a ministr kultury České republiky Antonín Staněk. Jak uvedl v dopise adresovaném Collegiu Bohemicu, „Ministerstvo kultury považuje festival za jeden z hlavních nosných pilířů česko-německého přátelství v oblasti kultury a bude i v následujících letech usilovat o podporu jeho kontinuity“.

20. Dny české a německé kultury v Euroregionu Elbe/Labe

© 2008 WebActive s.r.o.