Aktuality

Zasedání Lokálního řídícího výboru FMP Interreg V A v EEL

Dne 06.09.2019 se uskutečnilo na německé straně ve městě Pirna další společné zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci české a saské strany hodnotili celkem 5 projektových žádostí. Schváleny byly všechny projektové žádosti o celkové dotační podpoře 1,61 mil. Kč. Celkem bylo doposud schváleno 169 projektů v celkovém finančním objemu 55,50 mil. Kč, z toho bylo schváleno 89 českých projektů ve výši 26,72 mil. Kč.

Další letošní LŘV se bude konat dne 29.11.2019 na české straně.
Uzávěrka pro podání on-line projektových žádostí je nejpozději do 11.10.2019.

© 2008 WebActive s.r.o.