O nás
CZ > O nás > Organizace > Odborné pracovní skupiny > OPS pro kulturu, vzdělávání, sport a sociální záležitosti

OPS pro kulturu, vzdělávání, sport a sociální záležitosti

2013

Ve středu, 9. října 2013, se od 9.30 hodin konalo v prostorách Školícího centra Jurty o.s. v Děčíně druhé zasedání OPS roku 2013. Na programu bylo:

 • Uvítání a představení zařízení (Zuzana Thürlová, Jurta o.s.)
 • Přestavení Základní a mateřské školy Jurta (Petra Tanglová, Základní a mateřská škola Jurta)
 • Aktuální stav SFMP EEL a jeho pokračování v budoucím programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2014-2020 (Vladimír Lipský, EL)
 • Představení programu Česko-německých kulturních dnů 2013 (Martin Chidiac, Hlavní zemské město Drážďany)

Ve středu, 22. května 2013, se od 10.00 hodin v sídle organizace „Volkssolidarität Dresden“ v Sociálně-kulturním centru v Leubnitz (Sozial-Kulturelles Zentrum Leubnitz) konalo první zasedání roku 2013. Na programu bylo:

 • Část I Představení organizace Volkssolidarität Dresden

– Uvítání a představení zařízení (pan Herklotz)

– Prohlídka zařízení (pan Herklotz)

– Představení malých projektů Cíle 3 - Paliativní péče o klienty s demencí – zpět k lidskosti (pan Herklotz), Reminiscenční terapie (paní Weickert), Zpíváme společně (paní Döring)

 • Část II

– Dobrovolnictví v Ústeckém kraji, PANEL humanitárních organizací (paní Černá, Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem)

– Svépomoc, svépomocné skupiny v Dráždanech (osloveni)

– Stav Programu Cí 3, Společný fond malých projektů (EEL), Informace a dotazy

2012

Druhé zasedání roku se konalo ve středu, 17. října 2012, od 10.00 hodin v budově Městské knihovny Děčín, p.o. Program dne byl následující:

 • Prohlídka, představení nových prostor Městské knihovny Děčín
 • Představení nové podoby Kulturního a sportovního kalendáře (V. Lipský, EEL)
 • Společný fond malých projektů v EEL/ Program Cíl 3 (V. Lipský, EEL)
 • Prezentace projektu „Děčínský zámek v květech“ (Libor Kunte, ředitel Střední školy zahradnické a zeměděl. A.E. Komerse, Děčín-Libverda, p.o.)
 • Informace a dotazy

První zasedání Odborné pracovní skupiny pro kulturu, vzdělávání, sport a sociální záležitosti EEL v roce 2012 se uskutečnilo ve středu, 18. dubna 2012, od 10.00 hodin v „Lesecafé“ (kavárna s čítárnou) Muzea Ericha Kästnera v Drážďanech.

Program zasedání:

 • Prohlídka, představení spolku „Literární kancelář“, česko-německá cena za lyriku - Dresdener Literaturbüro e.V., paní Andrea O‘Brien
 • Představení malých projektů Cíle 3 Zemského hlavního města Drážďany  - Zemské hlavní město Drážďany, Úřad pro kulturu a památkovou péči, pan Martin  Chidiac:
  o Internetový portál "Muzea v Euroregionu Elbe/Labe"
  o následný projekt "Rozšíření a PR  internetového portálu "Muzea v Euroregionu     Elbe/Labe""
  o Muzeum „Kulturní most“ - přeshraničí mobilita v Euroregionu Elbe/ Labe
 • Představení výsledků binacionálního projektu "VYrůstat-Srůstat v sasko- českém pohraničí"  - Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem – se nekonalo
 • Česko-německý fond budoucnosti – představení dotačních modalit, těžiště kultura  - Česko-německý fond budoucnosti, paní Eva Winkler
 • Stav programu Cíl 3, Společný fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe  - EEL
 • Informace a dotazy:
  „Kulturní kalendář Euroregionu Elbe/Labe“ – prosba o zpětnou vazbu od členů OPS.

Další zasedání Odborné pracovní skupiny pro kulturu, vzdělávání, sport a sociální záležitosti se bude konat dne 17.10.2012 na české straně. 

2011

Druhé zasedání Odborné pracovní skupiny pro kulturu, vzdělávání, sport a sociální záležitosti EEL se uskutečnilo ve středu, 19. října 2011, od 10.00 hodin, v prostorách teplického zámku - v sídle Regionálního muzea v Teplicích.

Program:

 • Prohlídka expozice Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích a zhodnocení přínosu malého projektu Cíle 3 „Rozšíření expozice ‚Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích‘ o česko-německé interaktivní prvky a jejich propagace na obou stranách česko-německé hranice“ (Regionální muzeum v Teplicích, paní Klášterková)
 •  „O nás s námi – život bez bariér“ – prezentace velkého projektu Cíle 3 (LAG -Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e.V. / Zemské pracovní sdružení svépomoci Sasko, pan Spitzer a paní Kurusová, Občanské sdružení Jurta Děčín )
 • Informace o internetovém portálu „Muzea Euroregionu Elbe/Labe“ (EEL, pan Lipský)
 • Aktuální informace o Společném fondu malých projektů v EEL a Programu Ziel 3/Cíl 3 (EEL)
 • Informace a dotazy

 

Další zasedání Odborné pracovní skupiny pro kulturu, vzdělávání, sport a sociální záležitosti se bude konat na 18.04.2012 na německé straně.

První zasedání  Odborné pracovní skupiny pro kulturu, vzdělávání, sport a sociální záležitosti Euroregionu Elbe/Labe v roce  2011  se uskutečnilo ve středu, dne 04.05.2011, od 10.00 hodin v budově nadace Brücke/Most-Stiftung, Reinhold-Becker-Straße 5, 01277 Dresden.

Program: 

 • Představení nadace Brücke/Most-Siftung a jejích aktivit (pan Tobias Kley, pedagogický vedoucí)
 • Představení přeshraničních aktivit Městského muzea Ústí nad Labem (pan Krsek, Museum Ústí nad Labem)
 • Představení malého projektu Cíle 3 „Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích (Regionální muzeum Teplice – paní Klášterková)
 • Představení malého projektu Cíle 3 „Krea(k)tivnost bez hranic – workshopový týden pro německou a českou mládež (25.04.2011-1.5.2011)“ (paní Minasseh, Pro Jugend e.V.)
 • Stav programu Cíl 3, Fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (EEL)
 • Informace a dotazy.

Další zasedání Odborné pracovní skupiny pro kulturu, vzdělávání, sport a sociální záležitosti se bude konat 19.10.2011 na české straně.

2010

Druhé zasedání zasedání Odborné pracovní skupiny pro kulturu, vzdělávání, sport a sociální záležitosti EEL proběhlo ve středu, dne 3. listopadu 2010, od 10.00 hodin v Kulturním centru Řehlovice.

Program: 

 • Prohlídka Kulturního centra, seznámení s jeho činností a projekty  - paní Holíková, Kult. centrum Řehlovice
 • Představení projektu „Remember me“ – pamětní kultura  v německo-českém pohraničí“, hledání kooperačních partnerů na české straně - pan Chidiac, Městský úřad Drážďany a pané Susan Donath
 • Stav Programu Ziel 3/Cíl 3 a SFMP EEL
 • Informace a dotazy

Další zasedání Odborné pracovní skupiny pro kulturu, vzdělávání, sport a sociální záležitosti se bude konat v první polovině roku 2011 na německé straně. 

Dne 5. května 2010, se uskutečnilo v tomto roce pod vedením saského ko-předsedy Martina B. Chidiaca v drážďanském Rezidenčním zámku první zasedání Odborné pracovní skupiny pro kulturu, vzdělávání, sport a sociální záležitosti Euroregionu Elbe/Labe.
Program:

 • Představení nabídek Státních uměleckých sbírek pro české občany (Martina Miesler, SKD - Staatliche Kunstsammlungen Dresden)
 • Projekt Kulturní most Museum (Martin Chidiac, Zemské hlavní město Drážďany)
 • Prezentace projektu Cíl 3 "Výzkum a dokumentace malých památek v česko-saském pohraničí" (Silke Richter, Technická univerzita Freiberg)
 • Výměna zkušeností k administraci projektů Cíl 3
 • Stav programu Cíl 3, Fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (Euroregion Elbe/Labe) a ostatní
 • Prohlídka muzeí Rezidenčního zámku

2009

Poslední zasedání OPS proběhlo dne 4.11.2009 v prostorách Internetové kavárny v Lezeckém a zábavném centru YMCA v Ústí nad Labem. Na programu byly tyto body:

 • Činnost organizace YMCA a činnost Regionálního střediska fondu pro mládež
 • Činnost organizace WHITE LIGHT
 • Stav Programu Cíl 3, Fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (Euroregion Elbe/Labe)
 • Různé.

Zasedání odborné pracovní skupiny dne 28.1.2009 v zařízení Technických sbírek města Drážďany. Na programu byly tyto body:

 • Představení dvou turistických projektů (Martin Chidiac, Zemské hlavní město Drážďany, Lars Knüpfer, nakladatelství Knüpfer-Verlag)
  • Dvojjazyčný internetový portál „Muzea v Polabí"
  • Stručný průvodce „Doporučení pro denní výlety“
 • Prohlídka výstavy „Země zážitků matematika“ (Dr. Helmut Lindner, ředitel Technických sbírek města Drážďany)
 • Představení projektu „FUTUREG-česko-německé vize pro společnou budoucnost“ (Tobias Kley, Brücke-Most-Stiftung)
 • Informace a dotazy k Fondu malých projektů (Euroregion Elbe/Labe)
 • Různé.
© 2008 WebActive s.r.o.