O nás
CZ > O nás > Organizace > Odborné pracovní skupiny > OPS pro ochranu před katastrofami

OPS pro ochranu před katastrofami

2013

Ve středu, 17.04.2013, se od 10.00 hodin konalo v budově Krajského úřadu zasedání OPS pro ochranu před katastrofami. Na programu bylo:

 • Prezentace Krajského krizového portálu určeného k předcházení a řešení krizových situací (pan Ing. Repko - ZZS UK)
 • Promítání filmu o cvičení BARBARA 2012 (pan Maus)
 • Představení Dohody o zdravotnické záchranné službě mezi Českou republikou a Německem (paní Zabel, SMI - oslovena)
 • Stav Programu Cíl 3, Fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (Euroregion Elbe/Labe), Informace a dotazy

2012

Ve středu 04.04.2012, se od 10.00 hodin konalo v areálu Zemského ředitelství Drážďany zasedání OPS pro dopravu. Byly projednávány tyto body:

 • Zpráva o „1. Česko-německé záchranářské akademii“ (Regensburg, listopad 2011), stav polsko-německé spolupráce v záchranné službě (pan Thomas Gneipelt, Saské ministerstvo vnitra / Sächsisches Staatsministerium des Innern)
 • Velké cvičení BARBARA 2012 (pan Rainer Maus, Zemské ředitelství Drážďany / Landesdirektion Dresden)
 • Malý projekt Cíl 3 „Přeshraniční opatření v případě katastrofy“ (pan Martin Jenemann, Německý červený kříž Sebnitz / DRK Kreisverband Sebnitz e.V.)
 • Návrh na založení pracovní skupiny „přeshraniční stavba pomocného mostu“ - výstavba pomocných mostů v rámci spolkových dálnic a meziměstských silnic složkami krizového záchranného systému z ČR a Německa se zapojením daných silničních úřadů (pan Walter Henschel, Technická pomoc /Technisches Hilfswerk Dresden)
 • Stav Programu Cíl 3, Fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (Euroregion Elbe/Labe)
 • Informace a dotazy

2011

Druhé zasedání OPS pro ochranu před katastrofami Euroregionu Elbe/Labe v roce 2011 se uskutečnilo ve středu 14.09.2011, od 10.00 hodin na Magistrátu města Ústí nad Labem.

OPS se věnovalo těmto tématům:

 • Představení Dobrovolnického centra Ústí nad Labem s přihlenutím k přeshraničním aktivitám (paní Mgr. Lenka Černá, ředitelka, Dobrovolnické centrum, o.s.), internetové stránky: www.dcul.cz
 • Informace k připravovanému cvičení ochrany před katastrofami BARBARA 2012 na dálnici A17 (Landesdirektion Dresden / Zemské ředitelství Drážďany)
 • Prezentace velkého projektu Cíle 3 „Přeshraniční aktivní a preventivní opatření zaměřené na ochranu proti povodním mezi městy Neustadt in Sachsen, městskou částí Rugiswalde a Velký Šenov“ (pan Sascha Große, vedoucí úřadu, město Neustadt / Sasko)
 • Informace ke stavu programu Cíl 3, Fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (Euroregion Elbe/Labe)
 • Informace a dotazy.

Další zasedání OPS se bude konat 14.03.2012 na německé straně.

Ve středu, 30. března 2011 se na Krajském úřadě Ústeckého kraje uskutečnilo první zasedání OPS pro ochranu proti katastrofami EEL v roce 2011. Program zasedání:

 • Projekt „Informačního systému - internetového portálu pro složky krizového řízení i laickou veřejnost“ (Krajský úřad Ústeckého kraje)
 • Plánovaný velký projekt „Přeshraniční horská služba v česko-saském příhraničním regionu (Německý červený kříž - Dippoldiswalde)
 • Stav Programu Ziel3/Cíl 3 (Euroregion Elbe/Labe)
 • Informace a dotazy

Další zasedání OPS se bude konat 14.9. 2011 na německé straně.

2010

Druhé zasedání OPS pro ochranu proti katastrofami EEL v roce 2010 se uskutečnilo v budové Zemského ředitelství v Drážďanech dne 8.12.2010.

Program:

1. Velký projekt Programu Cíl 3 „Výstavba vzdělávacího centra jako základ standardizace přeshraniční ochrany před katastrofami ve vodní záchranné službě při Německém červeném kříži“ (DRK Kreisverband Freital e.V.) – osloven

2. Přeshraniční spolupráce zdravotnické záchranné služby Německo-ČR

2.1 Aktuální stav přeshraniční spolupráce zdravotnické záchranné služby (pan Gneipelt, Saské státní ministerstvo vnitra) – osloven

2.2 Přeshraniční spolupráce ZZS ÚK a zdravotnických záchranných složek Svobodného státu Sasko při řešení mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí (MUDr. Eva Smržová, vedoucí lékař ZZSÚK, obl.stř. Ústí nad Labem)

2.3 Pracovní skupina „Přeshraniční zdravotnická záchranná služba“ - návrhy na tvorbu pracovní skupiny sestávající se z nositelů ZZS a zástupců středisek atd. po dohodě odloženo

2.4 Plán pro další konferenci v roce 2011 – navázání na workshop Přeshraniční ZZS (25.6.2010) bude upřesněno na nasledujícím zasedání

3. Stav Programu Cíl 3, SFMP Euroregionu Elbe/Labe (Vladimír Lipský)

První česko-německý workshop "Přeshraniční záchranná služba" 

V pátek 25. června 2010 se na Krajském úřadě Ústeckého Kraje uskutečnil první česko-německý workshop na téma „Přeshraniční záchranná služba“ Euroregionu Elbe/Labe. Akce se zúčastnilo na 40 osob ze všech důležitých sfér, tzn. zástupci úřadů, ministerstev, záchranných služeb a euroregionů z obou stran hranice.

Program workshopu byl zahájen úvodním slovem konzula Generálního konzulátu ČR v Drážďanech panem Ing. Janem Hitzingerem. V prvním bloku referátů se nám představil pan Thomas Gneipelt ze Saského ministerstva vnitra s prezentací "Německo-francouzské rámcové smlouvy v oblasti zdravotnictví", která by mohla být předlohou té česko-německé. Na toto téma navázal pan Mgr. Jan Tamele z Ministerstva zdravotnictví ČR se svou prezentací popisující aktuální stav jednání o "Česko-německé rámcové smlouvě o záchranné službě".

Ve druhém bloku  MUDr. Lukáš Syrovátka ze ZZS Ústeckého kraje představil struktury záchranné služby (ZS) na české straně a pan Peter Mühle z Okresního úřadu Saského Švýcarska-Východního Krušnohoří přítomné seznámil se strukturami ZS na straně německé.

Workshop byl uzavřen plánem na další pracovní setkání zainteresovaných osob, které se v budoucnu uskuteční v podobě konference pravděpodobně na německé straně.

Prezentace z workshopu:

Fotografie z akce:

Workshop byl podpořen Společným fondem malých projektů EEL Programu Cíl 3/Ziel 3 mezi ČR a Saskem a konal se ve spolupráci s Ústeckým krajem.

 


Setkání záchranářských zdravotnických složek v rámci Euroregionu Elbe/Labe

Dne 22. dubna 2010 se na Zemském ředitelství v Drážďanech uskutečnilo přípravné jednání k plánovanému workshopu zdravotnických záchranných služeb.

Jednání se za českou stranu zúčastnili zástupci ZZS Ústeckého kraje a odpovědní pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za německou stranu se zasedání zúčastnili zástupci Zemského ředitelství Drážďany, Saského ministerstva vnitra a rovněž zástupci okresu Saské Švýcarsko/Východní Krušnohoří a města Drážďan. Přítomní se dohodli na obsahu a termínu plánovaného workshopu (25.6.2010., Pirna).

Výstupy z jednání:


2009 

Poslední zasedání OPS se uskutečnilo dne 7.10.2009 na Zemském ředitelství Drážďany. Body jednání:

 • Přeshraniční spolupráce v záchranné službě (pan Gneipelt, Saské ministerstvo vnitra)
 • Projekt „Přeshraniční spolupráce hasičů Hřensko - Kirnitzschtal 2009-2011“ (pan Černý, starosta obce Hřensko)
 • Projekt „Zřízení školícího střediska...“ (Okresní svaz Červeného kříže Freital)
 • Stav programu Cíl 3, Fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (Euroregion Elbe/Labe)
 • Informace a dotazy.

Zasedání OPS dne 4.2.2009 na Magistrátu města Ústí nad Labem. Na programu byly tyto body:

 • Program Cíl 3/Ziel 3 „velké projekty“ - plánované a předložené projekty
 • Fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe
 • Různé.

1. Velký projekt Programu Cíl 3 „Výstavba vzdělávacího centra jako základ standardizace přeshraniční ochrany před katastrofami ve vodní záchranné službě při Německém červeném kříži“ (DRK Kreisverband Freital e.V.)

2. Přeshraniční spolupráce zdravotnické záchranné služby Německo-ČR

2.1 Aktuální stav přeshraniční spolupráce zdravotnické záchranné služby (pan Gneipelt, Saské státní ministerstvo vnitra) – osloven

2.2 "Přeshraniční spolupráce ZZS ÚK a zdravotnických záchranných složek Svobodného státu Sasko při řešení mimořádné události s velkým počtem raněných a obětí" - MUDr. Eva Smržová, vedoucí lékař ZZSÚK, obl.stř. Ústí nad Labem)

2.3 Pracovní skupina „Přeshraniční zdravotnická záchranná služba“ - návrhy na tvorbu pracovní skupiny sestávající se z nositelů ZZS a zástupců středisek atd.

2.4 Plán pro další konferenci v roce 2011 – navázání na workshop Přeshraniční ZZS (25.6.2010)

3. Stav Programu Cíl 3, SFMP Euroregionu Elbe/Labe

Další zasedání OPS se bude konat 14.03.2012 na německé straně.

© 2008 WebActive s.r.o.