O nás
CZ > O nás > Organizace > Odborné pracovní skupiny > OPS pro ochranu životního prostředí

OPS pro ochranu životního prostředí

2015

2014

Dne 6. listopadu se uskutečnilo zasedání česko-německé Odborné pracovní skupiny pro ochranu životního prostředí v Laboratořích Aquamundi Městských kanalizací Drážďany. Místo zasedání nebylo vybráno náhodou, ale proto, že Centrum pro životní prostředí v Drážďanech realizovalo s drážďanským podnikem Městských kanalizací a s dvěma českými partnery, Gymnáziem v Teplicích a Společenstvím Jizerských hor Liberec o.p.s., společný dvouletý velký projekt s názvem "Aquamundi". Dr. Mertenskötter a jeho kolegyně z Ekologického centra tento projekt krátce představili. Téma "voda" bylo ústředním prvkem u vzdělávacích opatřeních s vědeckou a socio-uměleckou částí projektu pro studenty na obou stranách hranice.

Martin Vavřička z pražského Ředitelství vodních cest České republiky informoval o plánované výstavbě plavebního stupně na Labi u Děčína a Iris Brunar pak prezentovala názor z pohledu Spolkové svazu  životního prostředí a přírody v Německu (BUND) k tomuto  stavebního záměru. Po živé diskusi byla pozice z německého pohledu jasně formulována, s tím, že řeka Labe s jejím přirozeným průběhem má i v budoucnu zůstat bez stavebních úprav. Česká strana oproti tomu vidí řeku Labe jako důležité propojení země s přístavem v Hamburku a tím i  s celým světem. Dva rozdílné názory, dva odlišné pohledy z různých úhlů na společnou řeku – téměř nepřekonatelná konfliktní situace.

Rüdiger Kubsch, pověřený jednatel EEL, pak prezentoval návrh na restrukturalizaci činnosti odborných pracovních skupin. Cílem změny  je zvýšit efektivitu činnosti skupin.

Nakonec měli účastníci možnost podívat se do laboratoře pěstování orchidejí. S pomocí tohoto projektu má být zabráněno vymírání původních druhů orchidejí v Sasku a podpořeno zachování zbývajících rostlin ve východních Krušných horách. Část členů OPS se rozhodla pro prohlídku laboratoře Aquamundi.

***

Plánované zasedání dne 16.04.2014 se s organizačních důvodů neuskutečnilo.

2013

Ve středu, 6. listopadu 2013, se od 10:00 hodin konalo v Budově C Krajského úřadu Ústeckého kraje jediné zasedání této OPS roku 2013, na programu bylo:

 • Přivítání - Ing. Monika Zeman (zástupce ředitele KÚ pro výkon přenesené působnosti)
 • Koncept ochrany klimatu s příkladem z praxe rašeliniště Goergenfelder (Dr. Birgit Hertzog, Zemský úřad Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří)
 • Aktuální stav SFMP EEL a pokračování programu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2014-2020 (Vladimír Lipský, EL)
 • Představení projektů „Geotermální energie - šance a rizika“ a „Energie v Euroregionu Elbe/Labe (Rüdiger Kubsch, Hlavní zemské město Drážďany)
 • Informace a dotazy - informace k projektu „Společně plánovat městskou zeleň II“ (Ing. Martin Neruda, FŽP UJEP)

2012Druhé zasedání roku se konalo ve středu, 5. prosince 2012, od 10:00 hodin v budově Zemského úřadu okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří v Dippoldiswalde, program dne:

 • Problémy s dotačními prostředky v programech péče o krajinu (Cordula Jost, Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge / Svaz pro péči o krajinu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří)
 • Představení sítě „Bioenergienetzwerk Sächsische Schweiz-Osterzgebirge“ - Síť energie biomasy (Herr Dr. Uwe Mixdorf, Bioenergienetzwerk / Faktor-i3 GmbH)
 • Aktuální informace k SFMP EEL a Programu Cíl 3 (EEL), Informace a dotazy

První letošní zasedání Odborné pracovní skupiny pro ochranu životního prostředí se konalo ve středu, 2. května 2012, od 10:00 hodin na Fakultě životního prostředí UJEP Ústí nad Labem.

Program:

 • Představení činnosti fakulty a univerzity (pan Neruda, FŽP UJEP)
 • Zkušenosti s implementací „Evropské vodní rámcové směrnice“ (paní Hertzog -  Zemský okresní úřad Saské Švýcarsko/Východní Krušnohoří, pan Zídek - Povodí Labe, státní podnik/Závod Dolní Labe)
 • Představení projektového záměru „Městská zeleň II“, aktuální informace k projektu „Zelená síť Krušné hory“ (pan Neruda, FŽP UJEP)
 • Aktuální informace k SFMP EEL a Programu Cíl 3 (pan Lipský, EEL)
 • Informace a dotazy.

Další zasedání Odborné pracovní skupiny pro ochranu životního prostředí se bude konat 7.11.2012 na německé straně.

2011

Druhé zasedání česko-německé pracovní skupiny pro ochranu životního prostředí se konalo ve středu, 26.10.2011, od 10:00 hodin v prostorách úřadu životího prostředí hlavního zemského města Drážďany.

Program dne:

 • Uvítání a představení nového českého ko-předsedy pana M. Nerudy – UJEP Ústí nad Labem
 • Plán o zachování čistoty ovzduší Drážďany 2011 (paní Gothe - Umweltamt Dresden)
 • Představní aktivit nadace Weiterdenken – Heinrich Böll Stiftung Sachsen, se zaměřením na ekologii (paní Bastet,pan Schoenfelder - Weiterdenken, Heinrich Böll Stiftung Sachsen e.V.)
 • Představení plánovaného velkého projektu Cíle 3 „Přeshraniční spolupráce – zpracování a realizace komunálních konceptů v oblasti energií a ochrany klimatu pro města Litoměřice a Freital“ a malých projektů (pan Querfurth - Umweltzentrum Dresden e.V.)
 • Výstupy projektu „Zelená síť Krušné hory“ (pan Neruda, UJEP)
 • Atuální stav programu Cíl 3 a Fondu malých projektů Cíle 3 v Euroregionu Elbe/Labe (EEL)
 • Informace a dotazy

Na závěr obdržel pan Zahálka za dlouhodobou dobrou přeshrarniční spolupráci čestnou medaily EUROREGIONU ELBE/LABE. Pan Zahálka končí svou činnost českého Ko-předsedu z důvodu odchodu do důchodu. Podílel se na celé řadě přeshraničních projektů pro ochranu životního prostředí.

Další zasedání Odborné pracovní skupiny proochranu životního prostředí se bude konat 25.04.2012 na české straně

***

Ve středu 11.05.2011, se v budově Městského úřadu v Litoměřicích uskutečnilo pravidelné zasedání Odborné pracovní skupiny pro ochranu životního prostředí s experty této oblasti z německé a české strany.

K tématům zasedání patřili náskedující prezentace s návaznou diskuzí:

 • Představení záměru využití geotermálních energií ve městě Litoměřice - pan Gryndler, MÚ Litoměřice
 • Prezentace projektového záměru „Lužní lesy s topolem černým – osazení v oblasti Labi mezi Míšní a Ústí nad Labem -  pan Dr. Müller, spolek Naturbewahrung (NABU) Dresden e.V.
 • Velký projekt Programu Cil 3: Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách (Rámcový projekt pro Trinacionální síť ekologické výchovy - referent: pan Tandler/Venkovský prostor o.p.s., Liberec)
 • Aktuální stav k výstavbě větrných elektrárny v Krušných horách (pan Zahálka/UJEP ÚL)
 • Aktuální stav Programu Ziel3/Cíl 3 a SFMP EEL (pan Lipský/EEL)

Poté přivítal účastníky zasedání pan Chlupáč, starosta města Litoměřice, ve své kanceláři a krátce představil historii i současnost města.

Další zasedání Odborné pracovní skupiny pro ochranu životního prostředí se bude konat 26.10.2011 na německé straně.

2010

Druhé zasedání Odborné pracovní skupiny pro ochranu životního prostředí v roce 2010 se uskutečnilo ve středu 10.11.2010, od 10:00 hodin v Centru pro životní prostředí Drážďanech.

Program:

 • Představení aktivit a projektů spolku Umwelzentrum s prohlídkou budovy (pan Mertenskötter, Umweltzentrum Dresden)
 • Obnovitelné zdroje energie v EEL – aktuální stav (pan Zahálka, Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.)
 • Diskuze dvou přeshraničních témat (moderace paní Dr. Hertzog, Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge – Zemský úřad okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří)
  • Přeshraniční EIA
  • Přeshraniční zkušební postup podle směrnice FFH
 • Informace a dotazy
  • Stanoviska a diskuze výsledků malého projektu Cíl 3 „Průvodce obnovitelných energií v EEL - Biomasa a Geothermálie“
  • Program Cíl 3, Fond malých projektů Cíle 3 (Euroregion Elbe/Labe)
 • Různé

***

Ve středu, dne 19.05.2010, od 10.00 hodin v Děčíně se uskutečnilo zasedání naší Odborné pracovní skupiny pro ochranu životního prostředí Euroregionu Elbe/Labe.

Program:

 • Exkurze v geotermální teplárně v Děčíně (adresa: Termo Děčín a.s., CZT – Centrální zdroj tepla Benešovská, ul. Benešovská 1421, 405 02 Děčín 2)
 • Informace o projektu „Zelená síť Krušné hory“ (pan Zahálka, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí n. L.)
 • Informace k Fondu malých projektů Cíl 3 (Euroregion Elbe/Labe)
 • Různé.

Předběžný termín dalšího zasedání Odborné pracovní skupiny pro ochranu životního prostředí je 10.11.2010 na německé straně.

2009

Poslední zasedání OPS proběhlo dne 11.3.2009 na Úřadu pro životní prostředí zemského hlavního města Drážďany.
Na programu byly tyto body:

 • Informace o aktivitách Zemského hlavního města Drážďany v oblasti ochrany klimatu (paní Gothe, pan Reinhard, Úřad pro ochranu životního prostředí Drážďany)
 • Informace o projektech „Zelená síť Krušné hory“ a „Montanregion Erzgebirge-Krušnohoří“ (pan Zahálka, Univerzita Jana vangelisty Purkyně Ústí n. L.)
 • Informace a dotazy
  • Fond malých projektů Cíl 3 (Euroregion Elbe/Labe)
  • Různé
 • Exkurze: Prohlídka čističky Drážďany-Kaditz s těžištěm využití regenerativních zdrojů energie (Stadtentwässerung Dresden)

Plánované zasedání dne 9.12.2009 se s organizačních důvodů neuskutečnilo.

                                                                                                                                                                              

© 2008 WebActive s.r.o.