AKTUALITY
( 17.02.2017 )
V programu Interreg VA ČR-Sasko je možné stále předkládat žádosti v následujících prioritách.Více...
( 13.02.2017 )
Jednatelství EEL v Drážďanech nabízí práci projektové koordinátorky.Více...
( 13.02.2017 )
Dne 9. 2. 2017 se uskutečnil v Bruselu workshop na téma přeshraniční projekty People-to-people-Projekty (P2P). Cílovou skupinou byli především pracovníci Komise EU. Cílem workshopu bylo informovat o záměru, obsahu a významu P2P a zároveň s předstihem diskutovat o nastávající plánovací periodě po roce 2021 a možnostech vhodného uspořádání P2P.

V rámci přeshraniční spolupráce v EU představují P2P často realizované pomocí Fondů malých projektů (FMP) jeden z nejúspěšnějších instrumentů. V posledních letech bylo realizováno tímto způsobem tisíce malých projektů. Výsledkem projektů bylo přeshraniční setkávání lidí a rozmanité impulsy v příhraničních regionech.

Přesto se stále znovu ozývají hlasy, které zpochybňují P2P a jejich přínos v Evropě. Některé z těchto hlasů vychází přímo z Komise EU. Workshop pro úředníky Evropské Komise, kteří jsou odpovědni z programy INTERREG, měl zprostředkovat na jedné straně důležitost a úspěchy FMP na straně druhé přispět k otevřené diskusi o konkrétním fungování FMP po roce 2020.Více...
( 27.01.2017 )
Tímto společným veřejným prohlášením vyjadřují členové Euroregionu Elbe/Labe svou hlubokou nespokojenost s praktickou realizací podpůrného programu INTERREG-V-A v rámci Programu spolupráce Sasko-Česká republika 2014-2020.
Příliš mnoho finančních prostředků tohoto programu je vynakládáno na projekty, jejichž přínos k přeshraniční spolupráci a udržitelnému rozvoji příhraničního regionu je velice malý. To je o to politováníhodnější, že již beztak finančně značně omezené programy INTERREG-A jsou jedinými možnostmi podpory právě těchto konkrétních cílů. Toto z větší části chybné využití prostředků vede ve výsledku k tomu, že už téměř nezbývají finanční prostředky na skutečnou přeshraniční spolupráci a řešení specifických problémů příhraničního regionu.
Hlavní důvody tohoto chybného vývoje nastíníme níže, společně s konkrétními požadavky a návrhy do dalšího dotačního období.Více...
( 27.01.2017 )
Přihlášky do 15. února 2017

Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s Evropskou akademií Berlín a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Hanns-Seidel-Stiftung otevírá osmý ročník česko-německého programu pro mladé profesionály (Czech-German Young Professionals Program – CGYPP). Přihlašování je možné do 15. února 2017.
Program je určen mladé generaci Čechů a Němců, kteří mají zájem o diskuzi nad současnými otázkami v česko-německém kontextu. Letošní téma zní: solidarita, stabilita a bezpečnost v postfaktické době. Další informace naleznete zde: http://www.amo.cz/cs/cesko-nemecky-program-pro-mlade-profesionaly/prihlaste-se-do-8-rocniku-cesko-nemeckeho-programu-pro-mlade-profesionaly/Více...
( 23.01.2017 )
Přihlášky do 01. března 2017

Cílem semináře je zvýšit interkulturní kompetenci řídících pracovníků česko-německých firem. Východiskem jsou základní kulturní odlišnosti české a německé kultury, které se promítají do oblasti komunikace a spolupráce. Na konkrétních případových studiích a příkladech je možné poukázat na příčiny nedorozumění a konfliktů a nabídnout řešení vedoucí k úspěšné spolupráci v podniku.Více...
( 23.01.2017 )
Ve dnech 29. a 30. ledna 2017 se uskuteční série akcí k připomenutí dvacátého výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Vyvrcholením dvoudenního programu bude Jubilejní konference za účasti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, která se uskuteční 30. ledna od 9:00 v Lichtenštejnském paláci v Praze. Na konferenci naváže slavnostní večer s koncertem v pražském Karolinu a součástí reflexe u příležitosti 20 let podepsání deklarace bude i evaluace mezivládního strategického dialogu probíhajícího od předloňského roku.

Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji uzavřela některé sporné otázky v česko-německých vztazích pocházející z minulosti a současně otevřela prostor k prohlubování partnerství v duchu společných evropských hodnot. Tento dokument byl slavnostně podepsán v Praze dne 21. ledna 1997 tehdejším českým ministerským předsedou Václavem Klausem a německým spolkovým kancléřem Helmutem Kohlem a ministry zahraničních věcí obou zemí – Josefem Zieliencem a Klausem Kinkelem. Obě vlády jejím podpisem prohlásily, že své budoucí vztahy nebudou zatěžovat politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.
Deklarace zároveň vedla o rok později ke vzniku Česko-německého fondu budoucnosti a Českoněmeckého diskusního fóra, které dlouhodobě podporují dialog a spolupráci obou zemí.Více...
( 23.01.2017 )
Jako „skvělou zprávu pro všechny, komu leží česko-německé vztahy na srdci“ vnímá Česko-německý fond budoucnosti dohodu obou zemí o prodloužení jeho činnosti. „Pro lidi z obou stran hranic tak bude i nadále snazší k sobě nacházet cestu“, vítá dohodu Tomáš Jelínek, ředitel fondu.

Šéfové obou vlád, Bohuslav Sobotka a Angela Merkelová, oznámili v pátek prodloužení činnosti fondu u příležitosti 20. výročí Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Na základě deklarace byl Fond budoucnosti založen 29. 12. 1997. Jeho činnost byla nejprve plánována na deset let. V roce 2007 se vlády obou zemí dohodly na jeho pokračování o dalších deset let.
Od svého založení v roce 1998 poskytl Fond budoucnosti přibližně 54 milionů eur na 9 500 česko-německých projektů. „Nadále se chceme zaměřit především na setkávání mladých lidí, kulturní výměnu a co nejširší dialog občanských společností obou zemí,“ uvádí Tomáš Jelínek. „Kromě toho budeme také našimi projektovými výzvami i v budoucnu reagovat na aktuální výzvy dotýkající se obou zemí.“ V roce 2017 bylo vyhlášeno Téma roku „podpora.mediální.kompetence“.Více...

Kalendář akcí:

© 2008 WebActive s.r.o.